Het groenste dorp

Wortel 2030

Dagelijks wordt in Vlaanderen 6 hectare (12 voetbalvelden) grond ingenomen. Hoogstraten is met een gemiddelde snelheid van 815 m²/dag dé betonhoofdstad van Vlaanderen. De snelheid waarmee er verhard wordt is hier 4 keer hoger dan het Vlaams gemiddelde. En Vlaanderen is in Europa al de slechtste leerling van de klas.

Er zijn geen cijfers voor Wortel apart, maar we mogen denken dat het in ons dorp nogal meevalt. Heel veel woningen worden niet bijgebouwd en industrie hebben we (bijna) niet. Bij elk project besteedt ons bestuur tegenwoordig ook al aandacht aan meer groen (= natuur) en blauw (= water). Kijk maar naar de ontharding van de speelplaatsen van de scholen en het groen en de wadi in verkaveling Ti Van Schellestraat. 

Met Wortel 2030 willen we hier nog een fors tandje bijsteken. We moeten immers met z’n allen meewerken aan de ambitie van de Vlaamse regering om vanaf 2040 nog 0% nieuwe ruimte in te nemen. Meer zelfs, we gaan voor een negatief saldo: we zetten ons in voor minder verharding en voor méér groen en blauw in ons dorp. We mogen immers niet denken dat het bij ons niet nodig is. Je zou kunnen zeggen: ‘Er is toch al veel open ruimte rondom ons’ of ‘We hebben in ons centrum heel veel tuinen’. Dat klopt helemaal en dat is fantastisch, maar toch: elke m² telt, klimaat trekt zich niets aan van gemeentegrenzen en van droogte en wateroverlast gaan we vast en zeker allemaal nog heel veel last hebben. 

Voor Wortel 2030 gaat het echter niet enkel over het klimaat, het gaat over veel meer; en dat maakt het zo boeiend.  Natuur en water hebben immers zoveel te bieden voor ons dorp!

Bekijk ook onze Wortelse droombeelden op de website: https://www.onthardmee.be/in-de-kempen/

Waarom doen we dit?

  • Het is belangrijk voor ons milieu en de biodiversiteit

Milieu is een van de grootste uitdagingen van deze generatie. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, dat beschreven we hierboven al. Naast droogte, hitte en wateroverlast hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de dieren en de planten. Het succes van het project Tuinrangers toont aan dat we het geweldig vinden hoeveel leven en kleurenpracht er is in onze tuin. Droom je een dorp met weelderige straten en pleinen!

  • We verbinden ons met de fantastische natuur rond het dorp

Werelderfgoed aan de noordoostkant, het kasteel met haar geklasseerde omgeving aan de westkant, Europees habitatgebied en erfgoedvallei aan de zuidkant: wat een pracht rondom ons! Maar het lijkt wel of we er met onze rug naar leven. We kunnen de natuur amper zien, en we moeten er naar toe via verharde wegen. Onze ambitie is om de natuur IN het dorp te trekken waardoor we echt het groenste dorp van de Kempen worden. Dat willen we doen door ‘groene corridors’ te trekken. Die groene linten verbinden waar we wonen met die natuur rondom. En ze maken onze straten, voortuinen en pleinen een lust voor het oog. 

Wortelaar Raf Vorsselmans maakte hiervoor dit knap beeld:

Groene corridors in Wortel
Groene corridors voor Wortel
  • Het zorgt er mee voor dat we elkaar meer ontmoeten 

Meer speelruimte, meer zitbanken, lommerd in de zomer, rustig verkeer: dan komt je toch graag uit je huis om te voet naar de bakker te gaan, een klapke te doen met de buren en te picknicken in de boomkes met enkele vrienden? 

Met Wortel 2030 willen we ook het sociaalste dorp worden. Door het groenste dorp te worden werken we ook daaraan mee!

  • Het is mooi en aangenaam

Corona maakte het extra duidelijk: we willen genieten van de natuur. De kolonie werd soms overrompeld, tot spijt van wie het benijdt. Het doet deugd, buiten komen en genieten van de lentebloesems, welriekende planten, kwetterende vogels of een overstekende eekhoorn. 

Kan en mag dat ook in ons centrum? Natuurlijk, veel zelfs! De aanleg van onze straten en pleinen is nog van de jaren stillekes. Met de huidige kennis kunnen we hier heel mooie projecten realiseren.

Dit is een sfeerbeeld, niet van Wortel, maar het kan prikkelen om er zelf mee aan de slag te gaan.

  • We maken ons verkeer veiliger

Kijk nog eens naar de foto hierboven. En kleef dat op de Rooimans, of Sint Jansstraat, of Grote Plaats of …. 

Geen dubbele betonplaten meer, maar vlot berijdbare wegen die respect hebben voor elke gebruiker, maar vooral voor de kwetsbaren onder ons, zoals onze kinderen, de ouderen en mensen met een beperking. Vergroenen is dus ook beveiligen.

Kruispunt Sint Jansstraat en Grote Plaats
* Beelden in samenwerking met Translab K.
Chris Stessens maakte de originele foto’s. Sam Deckmyn bewerkte ze tot groene droombeelden.
  • We creëren meer ruimte voor onze kinderen

Als we zelf veel meer uitgenodigd gaan worden om buiten te komen, dan zal het voor de kinderen zeker ook aangenamer en veiliger worden. We denken allemaal graag terug aan onze plekken waar we gingen ravotten. Er zijn er veel verdwenen, maar we kunnen er nieuwe bijmaken. We leggen de kaart van Wortel open en gaan aan de slag met het stadsbestuur!

De Boomkes kunnen groener en minder verhard!
* Beelden in samenwerking met Translab K.
Chris Stessens maakte de originele foto’s. Sam Deckmyn bewerkte ze tot groene droombeelden.
  • We kunnen zelf veel doen

De handen uit de mouwen, de schup in de grond. Grote werken zijn te complex, maar als elke m² telt, dan kan iedereen aan de slag. Kijk eens naar je voortuin of je parkeerplaats. We kunnen samen nadenken over wat we willen. En op pleinen en andere publieke plekken kunnen we zaaien, planten, speeltoestellen en zitbanken maken. Iedereen kan met zijn eigen creativiteit meewerken.

Wat gaan we concreet doen?

De projecten zullen permanent evolueren, hou dus onze website, Facebook en de pers in het oog. Het idee van de groene corridors en pleinen zorgt voor heel veel inspiratie. Zo zijn er gesprekken met de Vlaamse Landmaatschappij om de ruilverkaveling aan te grijpen om de verbinding met de Markvallei te maken. Het project Slot-KLJ, met de grote pleinen aan de voor- en achterkant kan een vliegwiel voor gans Wortel zijn. De schoolstraten geven inspiratie voor de omgeving van Kerkpad en Rooimans. We geven advies aan de stad bij grote bouwprojecten. We zoeken naar subsidies en maken plannen om kruispunten te vergroenen. Enzovoort.

Grote Plaats (tweede stuk, richting Kolonie)
* Beelden in samenwerking met Translab K.
Chris Stessens maakte de originele foto’s. Sam Deckmyn bewerkte ze tot groene droombeelden.

ARCHI-VERDE BV, bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur uit Hoogstraten maakte –gratis!– voor ons een dossier op met voorbeeldprojecten uit Vlaanderen (Je kan deze bundel hier doornemen.)
Geweldig bedankt hiervoor, ARCHI-VERDE; dit inspireert ons om hier zeker verder mee te gaan! 

Als je je verder wil verdiepen in de problematiek van de klimaatopwarming en de kansen voor ons om hier positief mee aan de slag te gaan, dan kan je ook op deze websites veel meer te weten komen: