Denk mee over Wortel 2030

Zaterdag 2 oktober 2021 - 9 tot 12 u. Vorige week is er een nieuwe stuurgroep geweest, dus ondergetekenden zaten weer samen met het bestuur en de administratie.  We hebben de sluiting van de Boomkes geëvalueerd. Het slechte weer nodigde niet echt uit tot veel activiteiten in juli en augustus. En laten we ook eerlijk zijn: …

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel, verklaarde op 16 augustus 2019 de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel officieel "nuttig". Het opzet van ruilverkaveling is om aaneengesloten en regelmatige landbouwkavels te vormen die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetels liggen en een eigen uitweg hebben.Door ruilverkaveling kunnen percelen van verschillende eigenaars/gebruikers onderling geruild …

Verslag opgravingen Poeleinde (2018 – 2019)

In opdracht van ICN heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische opgraving uitgevoerd voor het plangebied Wortel - Poeleinde (de Ti van Schelleverkaveling). Daar wou ICN een nieuwe woonuitbreiding realiseren. Naar aanleiding van de verkavelingaanvraag werd door het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologienota opgesteld. Hieruit werd besloten dat vervolgonderzoek noodzakelijk was in de vorm …

Denk mee: Ruimte in Hoogstraten: fietsroute + wat is jouw bijzonder plekje?

Mogelijk heb je dit al zien passeren, maar we maken graag reclame voor dit interessant initiatief. De route komt wel niet door Wortel, dat is een beetje raar, maar het gaat 'm natuurlijk over de spitante vragen. Vragen die we ons met Wortel 2030 ook stellen.  De stad nodigt je uit om mee na te denken over het nieuwe …

De Boomkes zijn officieel verkeersvrij

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 2 juli het verkeersvrij maken van de Boomkes officieel ingehuldigd en -gedronken. Onze vertegenwoordigers/topambassadeurs in het project Wortel 2030 (Dirk Vanhaute, Tom Brosens, Wim Brosens en Guy Aerts) en burgemeester Marc Van Aperen, schepenen Faye Van Impe en Piet Van Bavel spraken een woordje en/of leidden de avond in …

De Boomkes verkeersvrij!

Tijdens de zomermaanden juli en augustus zal de weg voor het Slot afgesloten worden voor auto's. Parkeren op het plein zal ook niet meer mogelijk zijn. De Boomkes worden zo een plein om rustig te verpozen en kunnen gebruikt worden voor allerhande activiteiten. Dit is een eerste verwezenlijking van Wortel 2030 en het Stadsbestuur. Om …

“Het is tijd om Vlaamse dorpen een echte kans te geven”

Als we over de toekomst praten, praten we haast altijd over steden en bijna nooit over dorpen. Dat is zonde, schrijft de jonge journalist Jasper Van Loy in zijn boek Onder de kerktoren. Waarom Vlaamse dorpen toekomst hebben, dat zonet bij Davidsfonds verschenen is. Vlaanderen zal zijn dorpen de volgende decennia juist erg nodig hebben, betoogt …